La Conselleria ha llançat un procés de participació per a l’elaboració de la Llei Integral Valenciana d’Educació (LIVE). Des de la FE CCOO PV valorem la iniciativa i volem contribuir amb la nostra opinió qualificada al debat i definició de la llei.

El nostre objectiu és que el text que dibuixe el sistema educatiu valencià del futur estiga fet des de la perspectiva de l’equitat i la cohesió social, i CCOO tenim moltes coses a dir.

Més enllà del procés que la propia Conselleria ha encetat, des de la Federació d’Ensenyament de CCOO PV, habilitem una via per tal d’enfortir el nostre discurs col·lectiu amb les vostres aportacions.

Des de Conselleria, aquest procés de participació està dissenyat en dos fases:

– una primera d’identificació dels epígrafs/temes que ha d’incorporar la llei i

– una segona fase en la qual debatrem el text de la llei.

A hores d’ara ens situem en la primera fase i és per això que us proposem que participeu, emplenant el formulari que trobareu a continuació i expressant la vostra opinió sobre les qüestions que plantegem. Teniu fins al dia 9 d’agost per fer les vostres aportacions.

No us durà molt de temps i la vostra opinió és fonamental, ja que és la que compta amb l’experiència de viure diàriament les mancances i encerts del model actual i de l’enfocament de l’Educació que esdevé de l’actual llei.

Per tal de respondre caldrà que us valideu amb les vostres claus d’accés d’afiliat o afiliada. Si no les tens a mà, sols necessites fer clic a l’enllaç que trobaràs al mateix formulari i recuperar-la, és un procés molt

Accedir a l’enquesta

Perquè tinguem alguna referència d’altres regulacions al si de l’estat espanyol us facilitem els epígrafs de les lleis de Catalunya i d’Andalusia i l’enllaç a cadascuna d’elles per si voleu aprofundir en alguna de les regulacions sobre cap matèria.

CATALUNYA

ANDALUCÍA

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación
Objecte i principis Disposiciones generales
Dret a l’educació i sistema educatiu La comunidad educativa
Del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya Las enseñanzas
De la comunitat educativa Equidad en la educación
Servei d’Educació de Catalunya Centros docentes
Ordenació dels ensenyaments Redes y zonas educativas.
Dels centres educatius Descentralización y modernización administrativa
De l’autonomia dels centres educatius Evaluación del sistema educativo
Del professorat i altres professionals dels centres Cooperación de otras administraciones y entidades
De la direcció i el govern dels centres educatius Gasto público en Educación
De l’avaluació i la prospectiva del sistema educatiu
Del finançament del sistema educatiu

Accedir a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (Catalunya)

 Accedir a la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación (Andalusia)